รายงานแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลความยั่งยืนของธนาคารขนาดใหญ่ที่สุด 30 แห่งทั่วโลกมาพร้อมกับผลการศึกษาที่น่าสนใจ

ลอนดอน, Jan. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Morrow Sodali และ Nestor Advisors – ซึ่งเป็นบริษัทของ Morrow Sodali มีความยินดีที่จะประกาศการเผยแพร่ “Governance of sustainability in the largest global banks: “A study of the top 30 European and North American banks.” (การกำกับดูแลความยั่งยืนในธนาคารระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด: การศึกษาธนาคารชั้นนำ 30 แห่งในยุโรปและอเมริกาเหนือ)

รายงานนี้ได้แสดงถึงแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลความยั่งยืนของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและอเมริกาเหนือ 30 แห่ง ในการจัดทำรายงาน เราได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และสัมภาษณ์ตัวแทนจากธนาคารชั้นนำ 15 แห่ง รวมทั้งประธานคณะกรรมการ 9 คน สมาชิกคณะกรรมการคนอื่น ๆ และผู้บริหารระดับสูง ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ และเหตุใดธนาคารจึงเลือกที่จะดำเนินการดังกล่าว รายงานที่นำเสนอผลลัพธ์นั้นจะเปรียบเทียบธนาคารในจุดข้อมูลต่าง ๆ และวิเคราะห์สิ่งที่ค้นพบเหล่านี้เทียบกับดัชนีความยั่งยืนและประสิทธิภาพทางการเงินในสองแง่

Stilpon Nestor ผู้เขียนหลักของรายงานกล่าวว่า “ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในประเด็นใหญ่ที่ธนาคารและผู้นำต้องเผชิญ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลนั้นต่างก็คาดหวังว่าธนาคารจะดำเนินการเชิงรุกในด้านความยั่งยืน ในด้านกลยุทธ์ “การทำให้หนังสือเป็นสีเขียว” ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีภาคส่วน “สีน้ำตาล” ขนาดใหญ่ ในด้านความเสี่ยง หน่วยงานกำกับดูแลบางแห่งคาดหวังให้ธนาคารรวมความเสี่ยงด้านความยั่งยืนไว้ในกรอบการบริหารความเสี่ยงหลักและหมวดหมู่หลัก อีกทั้งพวกเขาก็ยังคาดหวังมุมมองด้านความยั่งยืนที่ชัดเจนในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อส่งมอบความสามารถในด้านเหล่านี้ ธนาคารทั่วโลกจึงได้เปลี่ยนโฉมหน้าการกำกับดูแลและการจัดการองค์กรที่มีอยู่และได้พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ รายงานของเราตรวจสอบข้อตกลงเหล่านี้และเสนอข้อค้นพบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งบางครั้งการค้นพบนั้นก็ขัดกับความรู้สึก”

ท่ามกลางข้อค้นพบเหล่านี้ ได้มีการเน้นประเด็นทักษะของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนด้วย ธนาคารทุกแห่งที่เราได้สัมภาษณ์ไปนั้นไม่เห็นว่าการมีผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนอยู่ในรายชื่อคณะกรรมการเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ สิ่งสำคัญอันดับแรกของธนาคารคือการทำให้สมาชิกคณะกรรมการที่มีอยู่มีความรู้ความเข้าใจในด้านความยั่งยืนมากขึ้น ในแง่นั้น จึงทำให้พวกเขาเน้นไปที่การพัฒนาทักษะของผู้อำนวยการบริษัท

ส่วนเรื่องที่ว่าการจัดโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อจัดการกับความยั่งยืนทำอย่างไรนั้น ในหลาย ๆ กรณีสามารถทำได้โดยการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างมักจะสะท้อนถึงระดับความสุกงอมของปัญหาในธนาคาร การค้นพบที่น่าสนใจประการหนึ่งของรายงานคือธนาคารที่ก้าวล้ำไปอีกขั้นใน “ขอบเขตที่เติบโตอย่างเต็มที่” นั้น ได้ดำเนิการโดยใช้คณะกรรมการพิเศษและหารือเกี่ยวกับความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทั่วไปและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

การค้นพบที่สำคัญอีกประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทของฝ่ายบริหาร ในการทำให้มั่นใจว่าฟังก์ชันทางธุรกิจทั้งหมดจะเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืนได้ นี่เป็นประเด็นที่กระทบกับทุกส่วนธุรกิจของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นธนาคารที่เป็นองค์กร ธนาคารรายย่อย หรือธนาคารเอกชน ตลอดจนความเสี่ยง การเงิน และการตรวจสอบภายใน นั่นคือเหตุผลที่ธนาคารทั่วโลกส่วนใหญ่จัดตั้งคณะกรรมการบริหารระดับสูงเพื่อดูแลงานข้ามสายงานนี้ ความอาวุโสของสมาชิกของคณะกรรมการนี้เป็นสิ่งสำคัญ ในธนาคารต่าง ๆ 50% ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเองก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะกรรมการประสานงานอาวุโสนี้

ธนาคารส่วนใหญ่ได้รวมพารามิเตอร์ความยั่งยืนไว้ในแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารด้วย จากรายงานพบว่าในธนาคารที่มีการดำเนินการที่ดีที่สุด การพิจารณาเรื่องความยั่งยืนนั้นมี “น้ำหนัก” ที่ค่อนข้างมีผลสำคัญท่ามกลางปัจจัยอื่น ๆ ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่ผันแปร

เราหวังว่าคุณจะพบว่าการศึกษานี้มีประโยชน์อย่างลึกซึ้ง และการค้นพบนี้จะเป็นประโยชน์จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด คลิกที่นี่ เพื่อขอรายงานฉบับเต็ม

เกี่ยวกับ MORROW SODALI

Morrow Sodali เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านคำแนะนำเชิงกลยุทธ์และบริการเกี่ยวกับความต้องการของผู้ถือหุ้นแก่ลูกค้าที่เป็นองค์กรทั่วโลก บริษัทให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และบริการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ ข่าวกรองตลาดทุน การชักชวนตัวแทน การเคลื่อนไหวของผู้ถือหุ้น และการควบรวมกิจการ

Morrow Sodali ให้บริการลูกค้าที่เป็นองค์กรกว่า 1,000 รายใน 80 ประเทศ ตั้งแต่สำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กและลอนดอน ไปจนถึงสำนักงานและพันธมิตรในตลาดทุนหลัก รวมทั้งบริษัทข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายแห่ง นอกจากบริษัทจดทะเบียนและบริษัทเอกชนแล้ว ลูกค้าของบริษัทยังรวมถึงสถาบันการเงิน กองทุนรวม กองทุนรวมดัชนี (ETF) ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมสมาชิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม morrowsodali.com

เกี่ยวกับ NESTOR ADVISORS

Nestor Advisors เป็นคณะกรรมการเฉพาะด้านและที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลของ Morrow Sodali เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านบรรษัทภิบาล ความยั่งยืน และการออกแบบองค์กร และได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน บริษัท และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ โครงสร้างองค์กร การควบคุม และสิ่งจูงใจ

เมื่อรวมเข้ากับ Morrow Sodali อย่างสมบูรณ์แล้ว บริษัททั้งสองจะมอบชุดบริการที่ปรึกษาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ความยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แก่ฐานลูกค้าทั่วโลกของบริษัท

บริการของเรามีขอบเขตการให้บริการในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงการประเมินแบบองค์รวมซึ่งส่งผลให้มีการออกแบบใหม่ที่สำคัญของระบบการกำกับดูแลของบริษัท การประเมินคณะกรรมการ การกำกับดูแลกลุ่ม การฝึกอบรมคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนานโยบายและการควบคุมเฉพาะ บริการของเราจะปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าเสมอ ไม่ว่าขอบเขตความต้องการจะเป็นแบบไหนก็ตาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม nestoradvisors.com

ติดต่อ

Elena Cargnello
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด
e.cargnello@morrowsodali.com
+44 (0)20 4513 6913

GlobeNewswire Distribution ID 8734712

Archives