December 14, 2022

‫อัปเดต — งานวิจัยของ Iceotope ร่วมกับ Meta เปิดเผยประสิทธิภาพของการระบายความร้อนแบบจุ่มในของเหลวที่มีการควบคุมสำหรับไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลความจุสูง

Meta Precision Immersion Cooled HDD งานวิจัยที่รู้จักครั้งแรกเพื่อทดสอบการระบายความร้อนแบบจุ่มที่มีการควบคุมสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความจุสูง ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพได้สำเร็จ การทำงานที่เงียบอย่างแท้จริงช่วยลดปัญหาการสั่นของเสียงที่เกี่ยวข้องกับระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ การนำฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ปิดผนึกไว้และบรรจุฮีเลียมมาใช้นั้น เป็นการเปิดประตูสู่การระบายความร้อนแบบจุ่มในของเหลวที่มีการควบคุมในชั้นวางอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมืองเชฟฟิลด์ สหราชอาณาจักร, Dec. 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Iceotope ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการระบายความร้อนแบบจุ่มในของเหลวที่มีการควบคุม ได้ประกาศการวิจัยใหม่ร่วมกับ Meta ที่ยืนยันถึงการใช้งาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของเทคโนโลยีการระบายความร้อนด้วยของเหลวระดับโครงติดตั้ง เพื่อตอบสนองข้อกำหนดการระบายความร้อนของดิสก์จัดเก็บข้อมูลความจุสูงที่มีการติดตั้งและใช้งานเพิ่มมากขึ้นโดยผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ งานวิจัยร่วมกับ Meta ที่ตีพิมพ์ล่าสุดบ่งชี้ถึงข้อได้เปรียบจากการจัดการความร้อนที่ดีขึ้น ลดการสั่นสะเทือนและปรับอุณหภูมิให้เท่ากันทั่วทั้ง JBOD ซึ่งส่งผลโดยตรงให้มีอัตราการเสียหายและค่าใช้จ่ายที่น้อยลงแก่ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ข้อมูล ระบบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่บรรจุในรูปแบบโครงติดตั้งเลื่อนเข้าออกเหมาะสมอย่างยิ่งกับเทคโนโลยีการระบายความร้อนแบบจุ่มในของเหลว Neil Edmunds ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมของ Iceotope กล่าวว่า “เมื่อความต้องการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลยังคงสูงขึ้น ความจำเป็นของโซลูชันเพื่อระบายความร้อนให้กับอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ก็มากขึ้นตามไปด้วย งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการระบายความร้อนด้วยของเหลวสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความจุสูงได้ระบายความร้อนไดรฟ์ได้สำเร็จด้วยอุณหภูมิที่น้อยลงและเสถียรมากขึ้น ทั้งยังมีการเสียหายของไดรฟ์น้อยลง TCO น้อยลง และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ESG มากขึ้น” การแพร่ขยายของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความจุสูง ด้วยกระแสข้อมูลที่เกิดขึ้นจากอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง วิดีโอ ปัญญาประดิษฐ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย […]

Archives

RECENT POST