LATEST NEWS

MedicCoin เผยกลยุทธ์การใช้งานระหว่างประเทศที่เกิดจากการผสานเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ากับชีวิตประจำวัน

กลยุทธ์ดังกล่าวจะมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของมนุษย์ผ่านการให้รางวัลจากบล็อกเชน การวิจัยชั้นนำทางวิทยาศาสตร์ และการบริจาคเพื่อการกุศล

NEW YORK, April 24, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่าน NetworkWire – วันนี้ MedicCoin สกุลเงินดิจิทัลที่ขับเคลื่อนประชาคมโดยมุ่งเน้นที่การพั

Read More

การประกาศรายชื่อผู้ชนะ Stevie® Award ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปีพ.ศ. 2561

ผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมทางธุรกิจที่จะได้รับการรับรองในฮ่องกง ในวันที่ 1 มิถุนายน

FAIRFAX, Va., April 24, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — รายชื่อผู้ชนะ Stevie® Award ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปีครั้งที่ห้าได้มีการประกาศแล้ววันนี้ โดยรางวัลดังกล่าวเป็

Read More