June 10, 2024

e& เป็นผู้นำในฐานะแบรนด์นายจ้างด้านโทรคมนาคมอันดับต้นๆ ในดัชนีแบรนด์นายจ้างประจำปี 2024

e& UAE เป็นแบรนด์นายจ้างด้านโทรคมนาคมอันดับต้นๆ ในการจัดอันดับของ Brand Finance e& อยู่ในอันดับที่ 16 ในแบรนด์นายจ้าง 20 อันดับแรกจากทุกหมวดหมู่ใน 16 ประเทศ ความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงชื่อเสียงที่แผ่ขยายกว้างขึ้นของ UAE ในฐานะศูนย์กลางผู้มีความสามารถระดับโลก ลอนดอน, June 10,

e& เป็นผู้นำในฐานะแบรนด์นายจ้างด้านโทรคมนาคมอันดับต้นๆ ในดัชนีแบรนด์นายจ้างประจำปี 2024

e& UAE เป็นแบรนด์นายจ้างด้านโทรคมนาคมอันดับต้นๆ ในการจัดอันดับของ Brand Finance e& อยู่ในอันดับที่ 16 ในแบรนด์นายจ้าง 20 อันดับแรกจากทุกหมวดหมู่ใน 16 ประเทศ ความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงชื่อเสียงที่แผ่ขยายกว้างขึ้นของ UAE ในฐานะศูนย์กลางผู้มีความสามารถระดับโลก ลอนดอน, June 10,

Archives

RECENT POST