June 17, 2024

Adalvo ได้รับการอนุมัติทั่วไปสำหรับปากกาฉีดยา Liraglutide เป็นครั้งแรกจากสหภาพยุโรป

ซาน กวานน์, มอลตา, June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Adalvo ประกาศการอนุมัติแบบมีขั้นตอนการกระจายอำนาจหรือ DCP ที่ประสบความสำเร็จสำหรับปากกาฉีดยา Liraglutide โดยถือเป็นการอนุมัติทั่วไปครั้งแรกในสหภาพยุโรป ในฐานะที่เป็นปากกาฉีดยาเวอร์ชันเทียบเท่าทางชีวภาพของ Victoza® ซึ่งระบุว่ามีไว้เพื่อรักษาโรคเบาหวานประเภท 2 ยาเปปไทด์ชนิดนี้มียอดขายทั่วโลกเกิน

Archives

RECENT POST