LeddarTech กลับคืนสู่งานอีเว้นท์แบบพบปะรวมตัวในฐานะผู้สนับสนุนหลักและผู้จัดแสดงที่งาน Tech.AD 2021 ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

Westfield AutoSweep POD

AutoSweep POD ของ Westfield เป็นรถกวาดถนนไฟฟ้าแบบไร้คนขับอัตโนมัติเต็มรูปแบบเครื่องแรกของสหราชอาณาจักร ที่ใช้งาน Leddar Pixell ของ LeddarTech

LeddarTech เข้าร่วมงาน Tech.AD Europe ในฐานะ…

Read More