NTT Security ประกาศขยายบริการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเข้ามาในประเทศไทย

สิงคโปร์, Jan. 15, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — NTT Security บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ NTT Group ได้ประกาศขยายการบริการเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนสร้างการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของบริษั

เพื่อขยายกิจการเข้าสู่ประเทศไทย

Read More